CN
Contact Us
Zhejiang Xizi Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

NO.46 Qichao Road,Haining Lianhang Economic Development Zone,Zhejiang,P.R. China 314423

Tel:86-573-89235800

Fax:86-573-89235890

Zhejiang Xizi Heavy Industry Steel Structure Co. Ltd.

NO.46 Qichao Road,Haining Lianhang Economic Development Zone,Zhejiang,P.R. China 314423

Tel:86-573-89235800

Fax:86-573-89235890

Hangzhou Hoistinjg Machinery Co., Ltd.

NO.46 Qichao Road,Haining Lianhang Economic Development Zone,Zhejiang,P.R. China 314423

Tel:86-573-89235800

Fax:86-573-89235890

Xizi United Holdings Limited

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

NO.1-1 East Qingchun Road, Hangzhou